Privacy verklaring

Cadeauvoorvader.nl neemt jouw privacy zeer serieus. Op deze pagina leggen we je uit hoe en waarom we dat doen! Vragen? Neem contact op via info@cadeauvoorvader.nl

Persoonsgegevens

Wij verwerken jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons heeft verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij kunnen verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer 
 • E-mailadres 
 • Locatiegegevens 
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website 
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch 
 • Bankrekeningnummer 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders/voogden dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@cadeauvoorvader.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Cadeauvoorvader.nl verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of e-mailing
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren
 • Om jouw gedrag op de website te analyseren en daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
Websites van derden

Deze Privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die via deze website via links kunnen worden bezocht.

Geautomatiseerde besluitvorming

Cadeauvoorvader.nl neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit. Cadeauvoorvader.nl gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

 • Google Analytics
 • Google Search Console
 • Google Adwords
 • Google Adsence
 • ActiveCampaign
 • Hotjar

Dit gebruiken wij om de gebruikerservaring van de websitebezoekers te verbeteren.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Cadeauvoorvader.nl bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Hiervoor hanteren wij de volgende bewaartermijn:

Het versturen van de nieuwsbrief en e-mailing:

Bewaartermijn: zo lang als nodig

U kunt uzelf op elk moment afmelden voor de nieuwsbrief of e-mailing door op ‘afmelden’ te klikken. U kunt ook een e-mail sturen naar info@cadeauvoorvader.nl. Uw gegevens worden na uitschrijving direct verwijderd.

Delen van persoonsgegevens met derden

Cadeauvoorvader.nl verstrekt jouw gegevens uitsluitend aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Mochten wij uw gegevens om andere redenen verstrekken aan derden dan zijn wij verplicht om u eerst toestemming te vragen. Met organisaties die uw gegevens verwerken sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Cadeauvoorvader.nl blijft eindverantwoordelijk voor deze verwerking(en). Cadeauvoorvader.nl verstrekt in ieder geval persoonsgegevens aan de volgende partijen: 

 • MeerKlikken: zij beheren de data op een beveiligde server. Alle gegevens worden hier versleuteld opgeslagen. Dit wilt zeggen dat de gegevens niet direct zichtbaar zijn.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. Cadeauvoorvader.nl gebruikt alleen functionele en analytische cookies. Deze zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt zich afmelden voor cookies door jouw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van jouw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Cadeauvoorvader.nl en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar jezelf of een ander, door jouw genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@cadeauvoorvader.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie de pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Cadeauvoorvader.nl wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Cadeauvoorvader.nl neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk heeft dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@cadeauvoorvader.nl

Wijzigingen

Cadeauvoorvader.nl kan deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Op de website staat de laatste versie van de privacyverklaring. Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent. 

cookie

Wij maken gebruiken van Cookies, zodat jij de best mogelijke gebruikerservaring hebt!